Články

Tarif jízdného od 1.1.2017

admin • 2019-08-11(UPRAVENO 2019-08-30)

Ceník jízdného platný od 1.1.2017.

Jednotlivé časové jízdenky* Platnost
  4 minuty 8 minut 18 minut 60 minut 24 hodin 7 dní
Dospělí a mladiství od 15 let 10 12 14 16 50 150
Senioři od 65 do 70 let** 5 6 7 8 25 75
Děti do 15 let*** 5 6 7 8 25 75
Zavazadlo nad stanovené rozměry 5 6 7 8    
Dětský kočárek bez dítěte 5 6 7 8    
Pes (bez schrány) 5 6 7 8    
Doplňkový prodej u řidiče       18    

 

* - Všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní.

** - Platí pouze v souběhu s dokladem potvrzujícím věk občana ​(platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas).

*** - Od 12 let platí v souběhu s platným dokladem podle Přepravních podmínek.

SMS jízdenky

SMS jízdenky* Platnost
Plnocenná** cena 18 Kč, platí 70 minut
Zlevněná** cena 10 Kč, platí 70 minut

 

* - SMS jízdenky jsou přestupní.

** - Použitellnost viz. jednotlivé jízdenky

SEJF jízdenky

SEJF jízdenky* Platnost
  10 minut 15 minut 25 minut 70 minut 24 hodin
Plnocenná** 10 12 14 16 50
Zlevněná** 5 6 7 8 25

 

* - SEJF jízdenky jsou přestupní.

** - Použitelnost viz. jednotlivá jízdenka.

Časové předplatní jízdenky

Časové předplatní jízdenky Pásma
Platí současná pásma s oboustrannými
zastávkami Silon, Nový hřbitov
a Čekanice v Dolinách

A

B

C

AB

BC

ABC
15-ti denní občanská síťová 180 KČ  200 KČ 220 KČ
30-ti denní občanská síťová 350 KČ 390 KČ 430 KČ
90-ti denní občanská síťová 930 KČ 1030 KČ 1130 KČ
365-ti denní občanská síťová 3060 KČ 3400 KČ 3740 KČ
365-ti denní síťová do dovršení 12 let     20 KČ
15-ti denní žákovská síťová * 90 KČ 100 KČ 110 KČ
30-ti denní žákovská síťová * 170 KČ 190 KČ 210 KČ
90-ti denní žákovská síťová * 440 KČ 490 KČ 540 KČ
365-ti denní žákovská síťová * *** 1440 KČ 1530 KČ 1620 KČ
15-ti denní seniorská síťová ** 90 KČ 100 KČ 110 KČ
30-ti denní seniorská síťová ** 175 KČ 195 KČ 215 KČ
90-ti denní seniorská síťová ** 465 KČ 515 KČ 565 KČ
365-ti denní seniorská síťová ** 1530 KČ 1700 KČ 1870 KČ

* - Děti od 12 let, žáci a studenti základních, středních a vysokých škol nejvýše do 26 let věku, podle zákona 29/1984 Sb., ve znění příslušných pozdějších právních předpisů

** - Senioři od 65 let a občané pobírající plný invalidní důchod po prokázání nároku

*** - 365-denní žákovské je možné zakoupit pouze od 1. 8. do 31. 10. běžného roku

Bezplatná přeprava

Děti do dovršení 6-ti let, senioři nod 70 let s platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, kočárek s dítětem, držitel průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa.

Ceny kmenových listů

Kmenový list 20 KČ
Duplikát kmenového listu 40 KČ
Duplikát kuponu (při ztrátě nebo poškození) 1x za rok 20 KČ

 

Zpět

Na tomto webu požíváme cookies.