Články

Tarif MHD platný od 1.1.2023

admin • 2022-12-30

Od Nového roku platí nový tarif jízdného. Kompletní ceník naleznete v následujícím článku.

Jednotlivé časové jízdenky

Všechny jednotlivé časové jízdenky jsou přestupní. Do 30. června 2023 možné použít i jízdenky vzor do roku 2022, pokud jejich složením budou splněny podmínky tarifu a jízdenky budou označeny ve stejný čas při nástupu do autobusu (příklad: složením jízdenek za 10 Kč a 14 Kč získáte jízdenku za 24 Kč).

  10 minut 20 minut 60 minut 24 hodin 7 dní
Plnocenná (osoby od 15 let) 16 Kč 20 Kč 24 Kč 100 Kč 150 Kč
Zlevněná (občané od 65 do 70 let - platí pouze v souběhu s dokladem potvrzujícím věk občana - platný občanský průkaz nebo cestovní pas) + děti do 15 let - od 12 let platí v souběhus platným dokladem dle Přepravních podmínek 8 Kč 10 Kč 12 Kč 50 Kč 75 Kč
Zavazadlo nad stanovené rozměry, dětský kočárek bez dítěte, pes (bez schránky)     8 Kč    
Doplňkový prodej u řidiče     24 Kč    

SMS jízdenky

I SMS jízdenky jsou přestupní. Posílejte na tel. č. 90206. Po obdržení Potvrzení SMS platí jízdenky 60 minut.

Typ jízdenky Cena Vzor SMS
Plnocenná 24 Kč COM
Zlevněná 12 Kč COMZ

Aplikace SEJF jízdenky, ČSOB DoKapsy

SEJF jízdenky jsou přestupní. Jízdenky platí po obdržení příslušnou dobu.

  10 minut 20 minut 60 minut 24 hodin
Plnocenná 16 Kč 20 Kč 24 Kč 100 Kč
Zlevněná 8 Kč 10 Kč 12 Kč 50 Kč

Jednotlivé jízdenky - platební karta

Jednotlivé jízdenky jsou přestupní.

  25 minut 60 minut
Plnocenná 20 Kč 24 Kč
Zlevněná 10 Kč

12 Kč

Časové předplatní jízdenky

Platí současná pásma s oboustrannými zastávkami SILON, Nový Hřbitov a Čekanice V Dolinách.

  Pásma

A

B

C

AB

BC

ABC
15-ti denní občanská síťová 220 Kč 240 Kč 260 Kč
30-ti denní občanská síťová 400 Kč 420 Kč 440 Kč
90-ti denní občanská síťová 1000 Kč 1150 Kč 1200 Kč
365-ti denní občanská síťová 3260 Kč 3460 Kč 3760 Kč
365-ti denní síťová do dovršení 12 let     200 Kč
15-ti denní žákovská síťová* 110 Kč 120 Kč 130 Kč
30-ti denní žákovská síťová* 200 Kč 210 Kč 220 Kč
90-ti denní žákovská síťová* 500 Kč 575 Kč 600 Kč
365-ti denní žákovská síťová *, *** 1630 Kč 1730 Kč 1880 Kč
15-ti denní seniorská síťová** 150 Kč 180 Kč 280 Kč
30-ti denní seniorská síťová** 250 Kč 270 Kč 300 Kč
90-ti denní seniorská síťová** 500 Kč 550 Kč 600 Kč
365-ti denní seniorská síťová** 2000 Kč 2200 Kč 2300 Kč

*) děti od 12 let, žáci a studenti základních, středních avysokých škol nejvýše do 26 let věku

**) senioři od 65 let a občané pobírající plný invalidní důchod po prokázání nároku

***) 365-ti denní žákovské síťové předplatní jízdenky je možné zakoupit pouze od 1.8 do 31.10. běžného roku

Bezplatná přeprava

Děti do dovršení 6-ti let, senioři nad 70 let s platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, kočárek s dítětem, držitel průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa, kočárek s dítětem

Ceny za vystavení dokladu

Kmenový list 20 Kč
Duplikát kmenového listu**** 40 Kč
Duplikát kuponu (při ztrátě nebo poškození) 1x za rok **** 20 Kč

****) Duplikát se vystavuje na základě vyplněné žádanky

JIKORD plus

Od 1.7.2015 je v platnosti jednodenní síťová jízdenka JIKORD plus. Platí v uvedený den na vybraných linkách na území jihočeského kraje. Po prokázání platné jízdenky JIKORD plus je přeprava v celé síti MHD Tábor bezplatná. Jízdenka se nevztahuje na přepravu kol a zavazadel.

Zpět

Na tomto webu požíváme cookies.