Zastávky

Zastávka Lužnická, u Jezu

Obsluhována: Ano

Obousměrná zastávka

Linky: 31, 61

Poznámka: Pro linku 31 pouze jednosměrná zastávka.

Na tomto webu požíváme cookies.