Zastávky

Zastávka Lužnická, u Mostu

Obsluhována: Ano

Obousměrná zastávka

Linky: 30, 31, 61

Poznámka: Pro linku 31 pouze jednosměrná zastávka.

Poznámka: Linka 30 jezdí po objízdné trase přes tuto zastávku.

Na tomto webu požíváme cookies.